KURUMSAL

 • FİRMAMIZ

  İNCE Yapı Sistemleri, kurulduğu günden bu güne orta ve büyük ölçekli bir çok projede alt yüklenici olarak taahhüt hizmeti vermiştir.

  Sektörel tecrübesini yüksek işçilik standartlarına yansıtan İNCE Yapı Sistemleri, kurumsal alt yapısı ve takım çalışması kültürü her boyuttaki proje için stratejik çözümler üretmektedir. Kalite standartları geliştirme çalışmalarını süreklilikle devam ettirmektedir.

  Orta ve büyük ölçekli tüm inşaat projelerinde, kendisini proje ekibinin bir parçası olarak gören İNCE Yapı Sistemleri, ekip çalışmasındaki uyumu ve ürettiği çözümler ile projeye dahil olduğu her noktada hissedilir bir verimlilik artışı sağlar.

  Sürekli gelişen inşaat sektöründe, teknolojik gelişime sağladığı uyum ve personel eğitimine verdiği önem ile hizmet kalitesi standartlarını sürekli yükselten İNCE Yapı Sistemleri, sahip olduğu özgüven ve başarı hırsı ile çalışmalarına devam etmektedir.

  Yurt içi ve yurt dışı genel müteahhitlik hizmetleri alanında, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararasu düzeyde kaliteli hizmet sunmaktadır. Gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olduğumuz her projeye ödün verilmez kalite yaklaşımıyla imza atarken her aşamada ve tüm ayrıntılarda dünya standartlarını hedefliyoruz…

  Bu amaç doğrultusunda:

  • Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek,
  • Kaliteli hizmet sunmak amacıyla tedarikçi ve taşeronlarımızın kalitelerini yükseltmelerini teşvik etmek,
  • Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak,
  • En önemli iç kaynağımız olan çalışanımızın desteğine ve üretkenliğine güvenerek, çalışanlarımıza eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılmalarını sağlayarak, üretimimizin her kademesinde Çağdaş Kalite Değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı ve sürekli iyileşmeyi hedefleyerek çalışmaktır.